Komornik Poznań Nowe Miasto

0
51

Poznań jest jednym z największych miast w Polsce, z liczbą ludności przekraczającą 540 tysięcy. Miasto to podzielone jest na 42 dzielnice, z których jedną z nich jest Nowe Miasto. W tej dzielnicy znajduje się siedziba Komornika Sądowego przy ulicy Podgórnej 10/7.

Kim jest komornik sądowy?

Na wstępie warto wyjaśnić, kim jest komornik sądowy i jakie są jego zadania. Komornik sądowy to osoba zajmująca się egzekucją zasądzonego przez sąd długu, czyli przede wszystkim pobieraniem należności od dłużników. Komornik jest także odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia dłużnika na wypadek braku możliwości jego wykonania, a także za prowadzenie postępowań egzekucyjnych, jak np. licytacje komornicze.

Komornik Poznań Nowe Miasto – gdzie się znajduje?

Komornik Sądowy przy ulicy Podgórnej 10/7 jest jednym z wielu komorników działających na terenie Poznania. Zlokalizowany jest w dzielnicy Nowe Miasto, która stanowi centralną część miasta. W pobliżu siedziby komornika znajdują się m.in. Urząd Miasta Poznania, Park Wilsona czy Stary Browar – jeden z największych centrów handlowych w Polsce.

Usługi komornika Poznań Nowe Miasto

Komornik Sądowy w Poznaniu oferuje szereg usług związanych z egzekucją długów. Do zadań komornika należy m.in. przeprowadzenie licytacji nieruchomości, samochodów, a także innych przedmiotów ruchomych. W przypadku dłużników, którzy mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, komornik może również przeprowadzić egzekucję z wynagrodzenia lub emerytury. Komornik może także zająć konto bankowe dłużnika.

Komornik Poznań Nowe Miasto – jakie są koszty?

Jakiekolwiek koszty związane z działalnością komornika są obciążane na dłużnika. Oznacza to, że to właśnie dłużnik ponosi koszty egzekucji. Wysokość tych kosztów jest zależna od wielu czynników, w tym m.in. od wartości długu oraz od rodzaju egzekucji.

Komornik Poznań Nowe Miasto – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby skorzystać z usług komornika, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat długu oraz dłużnika. W zależności od rodzaju egzekucji, której chce dokonać komornik, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. akt notarialny, umowa czy nakaz zapłaty. Warto zawsze skonsultować się z komornikiem przed złożeniem wniosku, aby upewnić się, że posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Jak skontaktować się z komornikiem Poznań Nowe Miasto?

Komornik Sądowy przy ulicy Podgórnej 10/7 w Poznaniu działa w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Aby umówić się na spotkanie z komornikiem, należy wcześniej skontaktować się z nim telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt do komornika Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto.

Podsumowanie

Komornik Sądowy przy ulicy Podgórnej 10/7 w Poznaniu działa na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Jest to jedna z wielu osób pełniących tę funkcję na terenie Poznania. Komornik oferuje szeroki zakres usług związanych z egzekucją długów, a koszty związane z jego działalnością ponosi dłużnik. Aby skorzystać z usług komornika, należy złożyć odpowiedni wniosek i skontaktować się z nim telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.